بسم الله الحمن الرحیم
انتخابات مجلس نهم
نماینده مجلسی که وامدار دیگران باشد به درد نمی خورد
امام خامنه ای