بسم الله الرحمن الرحیم

می‌دانم بابا دو بخش است؛ یکی بالای نیزه و یکی در صحــــــــــــــــــرا…
ولی اینکه عمو چند بخش است، فقط بابا می‌داند…
بابا می‌داند…